Stowarzyszenie In Vitro Bez Granic
NIP: 6972380157

Bohaterów Westerplatte 15/8 15/8
64-100 Leszno
Polska


Adres e-mail: invitro.bezgranic@gmail.com
Numer telefonu: 723863713

Podmiot wpisany do EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH pod numerem 22 przez PREZYDENT MIASTA LESZNO.